Dla rodziców

Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach

Procedura organizacji zajęć lekcyjnych

Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w szkole zajęć edukacji wczesnoszkolnej

PROCEDURA DEZYNFEKCJI SAL I ŁAZIENEK NA CZAS PANDEMII

obowiązująca w Szkole Podstawowej  w Wólce Łętowskiej

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19