Dla rodziców

Nabór do klasy I Szkoły Podstawowej w Wólce Łętowskiej z możliwością zapisów do świetlicy i na obiady.

Dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane są w drodze:

  • ZAPISÓW (formularz ZGŁOSZENIE), – jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybierają szkołę obwodową lub
  • REKRUTACJI (formularz WNIOSEK), – jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybierają szkołę inną niż obwodową (szczegóły w Zarządzeniu Nr 5 - w dokumentach do pobrania).

Zapisy oraz rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Wólce Łętowskiej rozpoczyna się 02 marca 2020 r. i trwa do 20 marca 2020 r.

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie, w którym jest ono zameldowane, wystarczy, że wypełni formularz –ZGŁOSZENIE. W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu. Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu (dziecko jest zameldowane w innym obwodzie), wypełnia formularz WNIOSEK. Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej w Wólce Łętowskiej określa się kryteria (Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021, znajdujący się w dokumentach do pobrania).

Zgłoszenia i wnioski dostępne są również w sekretariacie szkoły.

Można od razu zapisać dziecko do świetlicy oraz stołówki szkolnej.

Dokumenty do pobrania:

 - Karta zgłoszenia do oddziału przedszkolnego

- Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego.

ZGŁOSZENIE dziecka do klasy I

WNIOSEK o przyjęcie dziecka do klasy I

www.dzieckowsieci.pl

 Podstawowe zasady bezpieczeństwa

www.dzieckowsieci.pl

Dla wielu rodziców dziecko siedzące w domu przed monitorem komputera to gwarancja jego bezpieczeństwa.

Dla wielu rodziców dziecko siedzące w domu przed monitorem komputera to gwarancja jego bezpieczeństwa. Nic bardziej mylnego, bo chociaż w tej sytuacji trudno o guza czy podrapane kolana, dziecko może paść ofiarą cyberprzemocy ze strony rówieśników, natknąć się na niewłaściwe i niebezpieczne dla jego psychiki treści internetowe, stać się ofiarą internetowego przestępcy lub po prostu wpaść w uzależnienie, które odbije się na jego zdrowiu i relacjach społecznych.
Rodzice często nie są  jednak świadomi, jakie zagrożenia czyhają na ich dzieci, spędzające coraz więcej czasu przed monitorem komputera. Według badań „EU Kids Online” (2010 r., grupa badana: 23420 dzieci w wieku 9-16 lat korzystających z Internetu), 92 proc. dzieci (w skali Europy) korzysta z Internetu przynajmniej raz na tydzień, 57 proc. - zagląda do sieci prawie codziennie.

Z kolei:

  • 41 proc. rodziców, których dzieci miały w sieci kontakt ze zdjęciami lub filmami prezentującymi nagich ludzi lub ludzi uprawiających seks, jest przekonana, że ich dzieci nie widziały tego;
  • 56 proc. rodziców, których dzieci otrzymały wiadomości zawierające treści seksualne, sądzi, że ich dzieci takich wiadomości nie otrzymywały;
  • 61 proc. rodziców, których dzieci spotkały się osobiście z kimś poznanym w Internecie, jest przekonanych, że do takiego spotkania nie doszło.

Chcemy przekonać rodziców, by spotkaniu swojego dziecka z wirtualnym światem poświęcili dostatecznie dużo uwagi. By zadbali o bezpieczeństwo swojego dziecka i nauczyli je dbać o siebie. Ich zaangażowania i opieki nie zastąpi ani oprogramowanie filtrujące, ani program antywirusowy. Pokazanie dziecku wartościowej strony Internetu i wpojenie mu umiejętności konstruktywnego korzystania z niego, nauczenie odróżniania wartościowych informacji od bzdur lub informacyjnego szumu, może zaoszczędzić małemu internaucie wielu przykrości, kontaktu z obraźliwymi wiadomościami lub frustracji wynikającej z działania internetowych trolli. Co jednak ważniejsze – może ograniczyć prawdopodobieństwo, że dziecko stanie się ofiarą całkiem realnych i poważnych zagrożeń: kontaktu z pedofilami, internetowych przestępstw lub kradzieży danych osobowych.
Dla wielu rodziców naturalną reakcją na wieść o niebezpieczeństwach z jakimi miało kontakt ich dziecko albo w wyniku obawy przed jego uzależnieniem, jest całkowite odcięcie go od komputera. Chcemy przekonać rodziców, że to rozwiązanie wyłącznie na krótką metę – pozbawione dostępu do Internetu w domu, dziecko znajdzie go w szkole lub u swoich znajomych. Lepiej więc nauczyć dziecko właściwego, konstruktywnego podejścia do Internetu, by mogło wykorzystać jego pozytywny potencjał.