Grafika zawiera informacje na temat rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Sarzynie