Dla rodziców

Dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane są w drodze:

  • ZAPISÓW (formularz ZGŁOSZENIE), – jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybierają szkołę obwodową lub
  • REKRUTACJI (formularz WNIOSEK), – jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybierają szkołę inną niż obwodową (szczegóły w Zarządzeniu Nr 5 - w dokumentach do pobrania).

Zapisy oraz rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Wólce Łętowskiej rozpoczyna się 02 marca 2020 r. i trwa do 20 marca 2020 r.

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie, w którym jest ono zameldowane, wystarczy, że wypełni formularz –ZGŁOSZENIE. W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu. Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu (dziecko jest zameldowane w innym obwodzie), wypełnia formularz WNIOSEK. Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej w Wólce Łętowskiej określa się kryteria (Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021, znajdujący się w dokumentach do pobrania).

Zgłoszenia i wnioski dostępne są również w sekretariacie szkoły.

Można od razu zapisać dziecko do świetlicy oraz stołówki szkolnej.

Dokumenty do pobrania:

 - Karta zgłoszenia do oddziału przedszkolnego

- Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego.

ZGŁOSZENIE dziecka do klasy I

WNIOSEK o przyjęcie dziecka do klasy I