Wydarzenia

Nabór do klasy I Szkoły Podstawowej w Wólce Łętowskiej z możliwością zapisów do świetlicy i na obiady.

Dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane są w drodze:

  • ZAPISÓW (formularz ZGŁOSZENIE), – jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybierają szkołę obwodową lub

 

  • REKRUTACJI (formularz WNIOSEK), – jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybierają szkołę inną niż obwodową (szczegóły w Zarządzeniu Nr 5 - w dokumentach do pobrania).

Zapisy oraz rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Wólce Łętowskiej rozpoczyna się 04 marca 2019 r. i trwa do 22 marca 2019 r.

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie, w którym jest ono zameldowane, wystarczy, że wypełni formularz –ZGŁOSZENIE. W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu. Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu (dziecko jest zameldowane w innym obwodzie), wypełnia formularz WNIOSEK. Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej w Wólce Łętowskiej określa się kryteria (Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020, znajdujący się w dokumentach do pobrania).

Zgłoszenia i wnioski dostępne są również w sekretariacie szkoły.

Można od razu zapisać dziecko do świetlicy oraz stołówki szkolnej.

Dokumenty do pobrania:

 - Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

- ZGŁOSZENIE dziecka do klasy I ZGŁOSZENIE dziecka do klasy I

- WNIOSEK o przyjęcie dziecka do klasy I