13 października 2016r. w Szkole Podstawowej w Wólce Łętowskiej odbyła się uroczystość Pasowania na Ucznia, której celem było włączenie pierwszoklasistów rozpoczynających naukę do grona społeczności uczniowskiej. Zanim nastąpił ten ważny moment, uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali swoje umiejętności w programie artystycznym. Wspierani przez wychowawczynię, recytowali wiersze, śpiewali piosenki. Po skończonej części artystycznej uroczyście ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką, sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po ślubowaniu Dyrektor Szkoły p. Maciej Górecki dokonał ceremonii pasowania, dotykając ramienia każdego ucznia dużym ołówkiem i wypowiadając słowa: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej”.

Z okazji tej uroczystości wychowawczyni klasy pierwszej wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy, a przedstawiciele Samorządu Szkolnego w imieniu starszych kolegów zakładki do książek.

Na zakończenie przybyli goście oraz główni bohaterowie uroczystości spędzili czas przy muzyce i słodkim poczęstunku przygotowanymprzez rodziców.

Rodzicom gratulujemy wspaniałych pociech,

A Pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów w nauce.

Wychowawczyni klasy I

Agnieszka Szymula